0 سبد سفارش باسمه

اخبار باسـمه

"اتفاق اول" ،با حضور فریش البرزکوه ،فروشگاه باسمه،شعبه پارک پرنس

۱۳۹۷/۴/۱۷
زیورآلات و نقاشی های فریش البرزکوه
هفتم و هشتم تیرماه هزاروسیصدونودوهفت
آنچه در این مجموعه  ارائه می شود،با استفاده از منحصربفردترین تمبرهایی که در تاریخ تمبر ایران به چاپ رسیده پدید آمده است.
آثار این مجموعه که شامل گردن آویز و گوشواره های تمبرهای کلکسیونی است،تک نسخه بوده و تکرار نخواهد شد.
دو روز متوالی هنرمند با همفکری و انتخاب خواست مخاطبان اثر خود را تکمیل و در نهایت ارائه می کند.

جستجو