0 سبد سفارش باسمه

اخبار باسـمه

فروشگاه شماره 2 باسمه . واقع در مجتمع پارک پرنس برج A واحد 102 اداری.

۱۳۹۳/۱/۳۰
فروشگاه شماره 2 باسمه . واقع در مجتمع پارک پرنس برج A واحد 102 اداری.در اسفند ماه ۱۳۹۲ شعبه جدید فروشگاه باسمه واقع در خیابان شیراز شمالی کوچه زاینده رود غربی مجتمع پارک پرنس برج A واحد ۱۰۲ اداری افتتاح شد . شماره تماس ۸۸۶۲۶۱۴۷   . باسمه ی پارک پرنس ویژه برای خرید در اوج حساسیت و سلیقه.
جستجو